ANUNȚ PENTRU ABSOLVENȚII PROMOȚIEI 2016

     Cererile pentru eliberarea în regim de urgență a diplomelor de licență și a suplimentelor la diplomă (Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Moașe și Asistență Medicală) promoția 2016 se vor depune în perioada 24.10.2016-31.03.2017 la Rectorat- Birou Acte Studii, Strada Dionisie Lupu, nr. 37, de Luni-Joi între orele 12°°-15°°.

     La cerere se va atașa chitanța în valoare de 600 ron.

 

ACTE NECESARE pentru eliberarea
DIPLOMEI DE LICENŢĂ şi a SUPLIMENTULUI la DIPLOMĂ:
 
-      FOAIA DE LICHIDARE, CU TOATE ŞTAMPILELE ŞI SEMNĂTURILE;
-      COPIE DUPĂ BULETIN, PAŞAPORT SAU PERMIS DE ŞEDERE;
-      ACTUL DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL;
-      DUPĂ CAZ, PROCURĂ NOTARIALĂ, ÎNSOŢITĂ DE COPIE DUPĂ ACTUL DE IDENTITATE AL PERSOANEI CARE RIDICĂ ACTELE DE STUDII, PRECUM ŞI ORIGINALUL.
 
DIPLOMELE ŞI SUPLIMENTELE LA DIPLOMĂ SE VOR ELIBERA ÎN TIMPUL PROGRAMULUI DE LUCRU CU PUBLICUL, ÎN INTERVALUL: LUNI - JOI, ORELE 12:00-15:00

 

 

Taxe Scolare UMF

 

Taxele scolare se pot achita in contul:

Beneficiar: U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910
Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2
Explicatii: Numele studentului, facultatea, anul, semestru
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2