UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE

“CAROL DAVILA”

 

Scoate la concurs pentru intrarea in studiile universitare de doctorat urmatoarele posturi:

- specialitati medicale                                        7 locuri

- specialitati chirurgicale                                    6 locuri

- studii preclinice                                               1 loc

- medicina dentara                                            1 loc

Dosarele se depun pana luni 14 octombrie 2013.

Proba scrisa va avea loc pe 16 octombrie 2013, pentru Specialitatile Medicale, Chirurgicale ora 9,00 si Specilitatea Preclinic ora 11,00 la Facultatea de Medicina.

Pentru Medicina Dentara la Facultatea de Medicina Dentara ora 8,30 (et. III Chirurgie).
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2