In anul 2017, meeting-ul Central European de Urologie va avea loc in Romania, sub organizarea Asociatiei Romane de Urologie (ARU) si a Asociatiei Europene de Urologie (EAU).
Copyright © 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2