RUNOS

ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

 

Planificarea concediilor de odihna 2017 - Adresa si formular

 

FIŞA POSTULUI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

Fisa postului - Didactic

Fisa postului - Didactic auxiliar si Administrativ

Fisa postului tipizata(doar orientativ)

Adresa

Anexa I

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

SITUATIA POSTURILOR DIDACTICE 2016-2017

 


 

ANUNT IMPORTANT - Deducere Suplimentara

State de functii pe Anul Universitar 2015-2016

Situaţia posturilor didactice şi a posturilor destinate personalului didactic auxiliar şi de cercetare precum şi a personalului nedidactic la - 01 OCTOMBRIE 2015

Grila de salarizare pentru personalul didactic pe transe de vechime in invatamant – conform OUG nr.54/2015

Organigrama

Fisa de post (actualizat 10 Noiembrie 2015)

Planficare Concedii de odihna pentru anul 2016

Model fisa post didactic

Model fisa post didactic auxiliar

Anexa I

Anexa II

Fisa postului tipizata

 


 

State de functii pe Anul Universitar 2014-2015

Situaţia posturilor didactice şi a posturilor destinate personalului didactic auxiliar şi de cercetare precum şi a personalului nedidactic la - 01 OCTOMBRIE 2014

Concurs Posturi - Monitorul Oficial

Scoaterea la concurs a unui post de laborant din cadrul Disciplinei de Farmacologie si Farmacoterapie, Facultatea de Medicina

Fisa postului pentru didactic si didactic auxiliar insotite de adresa 2014-2015

Planificare Concedii de odihna pentru anul 2015

 


 

State de functii pe Anul Universitar 2013-2014

Situaţia posturilor didactice şi a posturilor destinate personalului didactic auxiliar şi de cercetare precum şi a personalului nedidactic la - 01 OCTOMBRIE 2013


 

State de functii pe Anul Universitar 2012-2013

Situaţia posturilor didactice şi a posturilor destinate personalului didactic auxiliar şi de cercetare precum şi a personalului nedidactic la - 01 OCTOMBRIE 2012

 


 
Copyright © 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2