Biroul pentru Cooperare Europeană și Internațională

 

Descriere

Menține și dezvoltă acordurile interuniversitare cu alte țări.

Organizează mobilitatea cadrelor didactice, cercetătorilor și a studenților care se deplasează în străinătate cu sarcini profesionale.

Coordonează programele Uniunii Europene precum și alte programe internaționale la care Universitatea aderat și desemnează reprezentanții pe facultăți.

Diseminează în Universitate informațiile privind echivalarea diplomelor de studii în țările Uniunii Europene și în alte țări și participă la implementarea în Universitate a măsurilor impuse de reglementările Uniunii Europene.

Activități

- Verifică toate datele înscrise pe formularul tip de solicitare deplasare;

- Emite decizia de deplasare conform legislaţiei în vigoare şi regulamentelor proprii;

- Păstrează evidenţa deciziilor de deplasare în ţară şi în străinătate în timpul activităţii universitare.

- Verifică toate datele înscrise pe Cerere de autentificare a actelor de studii și documentele anexate;

- Eliberează actele de studii autentificate şi traduse;

- Păstrează evidenţa actelor transmise.

 

Persoane de contact:

Secretar Corina - Gabriela Popescu

Secretar Patricia - Andreea Mitrache

e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

DIRECTIA SOCIAL

 

Directia Social este o structura administrativa aflata in subordinea Rectorului, coordonata de catre Prorectorul cu probleme studentesti si condusa de Directorul Social.

Directia Social gestioneaza activitati specifice in cadrul U.M.F. “Carol Davila” – Bucuresti prin intermediul celor doua servicii, Serviciul Cazare Camine-Cantina si Serviciul Burse.

 Serviciul Cazare Camine-Cantina:

- Se ocupa cu organizarea si functionarea caminelor si a cantinei studentesti, asigurarea locurilor de cazare si repartizarea studentilor U.M.F. “Carol Davila” – Bucuresti in caminele Universitatii, respectiv asigurarea mesei la cantina a acestora.

 Serviciul Burse:

- Se ocupa cu intocmirea statelor de plata a burselor si decontul abonamentelor R.A.T.B. pentru studentii eligibili ai Universitatii.Directia Social se ocupa si cu alte activitati si servicii specifice studentilor cum ar fi:

- Taberele studentesti – atribuirea nr.de locuri de tabara corespunzator fiecarei facultati in conformitate cu Metodologia privind organizarea si desfasurarea Programul National “Tabere Studentesti”, centralizarea listelor comunicate de catre facultati si transmiterea institutiei emitente a documentatiei solicitate in conformitate cu metodologia precizata anterior;

- Legitimatii pentru reducere transport/carnete cu cupoane CFR emise de catre M.E.N.C.S. – repartizarea acestora pe facultăți și ani de studii conform nr. de studenți eligibili;

- Programe cu caracter social derulate prin M.E.N.C.S. destinate studentilor, etc.

 

Persoana de contact:

Sef Serviciu Cazare – Constantina Nastase

Contact: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

DIRECȚIA GENERALĂ SECRETARIAT UNIVERSITATE – RECTORAT

ARHIVĂ

 

DESCRIERE

Asigură organizarea depozitului de arhivă al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București după legea arhivelor și după criterii prealabil stabilite.

ACTIVITĂȚI

Documentează, editează și eliberează adeverințele necesare absolvenților Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București pentru Casa de Pensii, la solicitarea acestora.

Verifică și preia de la structura Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, pe bază de inventar și proces verbal de predare-primire, dosarele constituite.

Asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă.

Informează conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București și propune măsuri în vederea asigurării corespunzătoare de păstrare și conservare a arhivei.

Eliberează cu aprobarea Secretarului Șef de Universitate, copii după documentele arhivate.

 

PERSOANĂ DE CONTACT

Ec. Băluțoiu Gheorghe

Contact:  -   021.318.07.21/164

E-mail: 

 

DIRECȚIA GENERALĂ SECRETARIAT UNIVERSITATE – RECTORAT

REGISTRATURĂ

Activități generale

Registratura din cadrul U.M.F. ,,Carol Davila” din Bucureşti este compartimentul care asigură relaţia directă a instituţiei cu publicul, primeşte, înregistrează, centralizează şi distribuie în funcţie de conţinut, documentele transmise de la compartimentele din cadrul universităţii şi de la alte instituţii.

 Persoana de contact

 Contact: Ștefănescu Florica – 021/318.07.22
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2