DIRECȚIA GENERALĂ SECRETARIAT UNIVERSITATE – RECTORAT

ARHIVĂ

 

DESCRIERE

Asigură organizarea depozitului de arhivă al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București după legea arhivelor și după criterii prealabil stabilite.

ACTIVITĂȚI

Documentează, editează și eliberează adeverințele necesare absolvenților Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București pentru Casa de Pensii, la solicitarea acestora.

Verifică și preia de la structura Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, pe bază de inventar și proces verbal de predare-primire, dosarele constituite.

Asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă.

Informează conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București și propune măsuri în vederea asigurării corespunzătoare de păstrare și conservare a arhivei.

Eliberează cu aprobarea Secretarului Șef de Universitate, copii după documentele arhivate.

 

PERSOANĂ DE CONTACT

Ec. Băluțoiu Gheorghe

Contact:  -   021.318.07.21/164

E-mail: 
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2