DIRECȚIA GENERALĂ SECRETARIAT UNIVERSITATE – RECTORAT

BIROU ACTE STUDII

 

 

Descriere

Birou Acte Studii desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare activitățile de gestionare, completare și eliberare a actelor de studii emise de către Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București.

Acordă relații și asistență celor interesați, inclusiv telefonic.

 

Activități generale

Activităţile specifice care se desfăşoară în compartimentul Acte studii sunt:

- eliberarea diplomelor de :

 a. licenţă;

 b. doctor;

 c. absolvire;

 d. master.

 - eliberarea foilor matricole / suplimentelor la diplomă;

 - eliberarea Programelor analitice;

 - eliberarea adeverinţelor de:

 a. autentificare diplomă pentru Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;

 b. confirmare studii pentru Ministerul Sănătăţii;

 c. diverse (la cererea absolvenţilor);

  - eliberarea duplicatelor la:

  a. diplomă (de licenţă, doctor, absolvire, master);

  b. foaia matricolă / suplimentul la diplomă;

  c. diplomă de doctor;

 

DIRECȚIA GENERALĂ SECRETARIAT UNIVERSITATE – RECTORAT

    - confirmarea autenticităţii actelor de studii ale absolvenţilor U.M.F. ,,Carol Davila” la cererea autorităţilor: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, Ministerul Afacerilor Interne, Ambasade, Judecătorii şi Biroului Relaţii Internaţionale.

   - întocmirea de diverse situaţii solicitate de M.E.N.C.Ș..;

   - acordarea de relaţii şi asistenţă celor interesaţi, inclusiv telefonic;

   - întocmirea hotărârilor şi proceselor verbale ale şedinţelor de Consiliu de Administraţie şi Senat;

  - verificarea zilnică a poştei electronice, tipărirea materialelor şi transmiterea documentelor spre ştiinţă conducerii universităţii, a documentele adresate universităţii.

      

Persoana de contact

Șef Birou Acte Studii: Mariana Matyaș

Contact
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2