BIROUL PENTRU MANAGEMENTUL SI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI STRUCTURALE

 

Obiective

În cadrul proceselor de implementare şi derulare a proiectelor cu finanţare europeană în care Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti are calitatea de beneficiar/partener,Biroul pentru Managementul şi Implementarea Proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale îndeplineşte rolul de suport şi asistenţă în relaţia dintre echipele de management ale proiectelor şi UMFCD.

Atributii        

Personalul BMIPFFS are ca responsabilitate gestionarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile prin:

  • Gestionează proiectele de tip Program Operaţional derulate în UMFCD;
  • Monitorizează cererile de finanţare depuse pentru obţinerea unei finanţări în vederea evitării dublei finanţări;
  • Centralizează şi arhivează Contractele de finanţare câştigate, care vor fi depuse de managerii de proiect în original la BMIPFFS;
  • Centralizează şi arhivează Cererile de finantare, Acordul de parteneriat, Bugetul sintetic, Bugetul detaliat şi  Tabelele centralizatoare ale echipelor de management şi grupurilor ţintă ;
  • Realizează  o bază de date cuprinzând toate proiectele cu finanţare europeană implementate sau aflate în curs de implementare;
  • Monitorizează realizarea cererilor de rambursare şi a documentelor specifice finanţatorului, cât şi aspectele legate de modificări contractuale;
  • La cererea organismelor abilitate, solicită clarificări managerilor de proiect în cazul cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului şi declarate neeligibile cu privire la situaţia care a determinat nerambursarea cheltuielilor;
  • Monitorizează  şi verifică stadiul proiectelor aflate în implementare din cadrul Universităţii;
  • Publică pe website-ul Universităţii toate anunţurile legate de derularea proiectelor în vederea asigurării transparenţei.

Echipa

Şef birou: Victor Cojocaru

Contact: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Administrator financiar: Magdalena Marinescu

Contact: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Administrator financiar: Cristina Stoica

Contact: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Administrator financiar: Roxana Voicu

Contact: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2