DIRECȚIA GENERALĂ SECRETARIAT UNIVERSITATE – RECTORAT

REGISTRATURĂ

Activități generale

Registratura din cadrul U.M.F. ,,Carol Davila” din Bucureşti este compartimentul care asigură relaţia directă a instituţiei cu publicul, primeşte, înregistrează, centralizează şi distribuie în funcţie de conţinut, documentele transmise de la compartimentele din cadrul universităţii şi de la alte instituţii.

 Persoana de contact

 Contact: Ștefănescu Florica – 021/318.07.22
Copyright © 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2