DIRECŢIA GENERALĂ SECRETARIAT UNIVERSITATE - RECTORAT

SECRETARIAT ŞCOALĂ DOCTORALĂ

                                                                                                       

Descriere:

Secretariat Școală Doctorală:

Asigura vizibilitatea informațiilor de interes public, gestionează canalele de comunicații cu profesorii, studenții-doctoranzi, M.E.N.C.S. și efectuează toate lucrările necesare bunului mers al activităţii.

Activități generale:

1. ADMITERE:

- gestionarea la nivelul secretariatului Școlii Doctorale a întregului proces de admitere la studiile doctorale.

- centralizarea solicitărilor depuse de conducătorul de doctorat;

- publicarea pe site-ul universității a metodologiei, calendarului și taxelor de admitere;

- înscrierea pentru susținerea examenului de admitere;

- afișarea rezultatelor;

- înmatricularea studenților-doctoranzi;

- semnarea contractului.

2. ȘCOLARITATEA STUDENTULUI DOCTORAND

- gestionarea pe toată perioada de studii a studentului-doctorand.

3. SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTORAT

- gestionarea la nivelul secretariatului Scolii Doctorale a întregului proces de susținere a tezelor de doctorat.

- verificarea dosarului;

- presusținerea în cadrul departamentului/disciplinei conducătorului de doctorat;

- verificarea tezei de doctorat în programul de similitudini omologat de M.E.N.C.Ș.;

- emiterea deciziei de numire a membrilor comisiei de susținere publică;

- fixarea datei de susținere publică;

- urcarea pe platformă și trimiterea tezelor de doctorat la M.E.N.C.Ș. pentru intrarea în procedura de evaluare la nivelul CNATDCU;

- emiterea diplomei după venirea ordinului de la M.E.N.C.Ș.

4. TEZA DE ABILITARE

- suport în gestionarea organizării și desfășurării procesului de obținere a atestatului de abilitare.

5. RĂSPUNDE SOLICITĂRILOR M.E.N.C.Ș. referitoare la evidenţa studenţilor doctoranzi români, străini pe ani universitari şi evidenţa conducătorilor de doctorat, la zi.

 

Persoana de contact:

Șef Scoală Doctorală: Florentina Gherghiceanu

Contact: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

                                               
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2