A doua specialitate 

 

Program pregatire a 2-a SPECIALITATE - sesiunea Noiembrie 2016

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, posesorii certificatului de medic specialist, pot efectua pregătire pentru obţinerea celei de a doua specialităţi, în regim cu taxă.


În perioada 31.10.2016 - 14.11.2016 , cei interesaţi pentru efectuarea pregătirii în Centrul Universitar București se vor adresa la Rectoratul UMF Carol Davila București, str. Dionisie Lupu, nr. 37, de luni până joi între orele 12:00-15:00, pentru obţinerea avizului privind înscrierea la acest program de pregătire.

Dosarele de înscriere la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, se depun la Ministerul Sănătăţii, sediul din str. George Vraca nr. 9, în perioada 07.11.2016 - 15.11.2016

   

Avizul pentru înscriere - acte necesare: 

 • cerere
 • copie a certificatului de membru al Colegiului Medicilor vizat la zi
 • copie a certificatului de specialist / primar
 • acordul unui coordonator în specialitate

Curriculum de pregătire

Coordonatori

Echivalarea stagiilor comune - acte necesare:

 • cerere
 • dovada efectuării stagiilor (carnet de rezident / adeverință) copie și original
 • avizul coordonatorului pentru stagiile care se doresc a fi echivalate
 • dovada achitării taxei de 50 lei - se poate achita la casieria UMF sau în contul: RO57TREZ70220F330500XXXX, Banca: TREZORERIE sect. 2

Echivalarea stagiilor efectuate în străinătate - acte necesare:

 • cerere
 • copie tradusă autorizată a dovezii de efectuare a stagiilor
 • copia avizului coordonatorului pentru echivalarea respectivelor stagii
 • dovada achitării taxei - se poate achita și la casieria UMFCopyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2