Legislatie europeana 


Acte normative ale Uniunii Europene in vigoare in domeniul educatiei si formarii profesionale.
Sunt prezentate numai actele normative care figureaza in limba romana pe site-ul oficial al UE. Mai multe date (in alte limbi ale UE) pot fi gasite pe site-ul oficial al UE la adresa:  eur-lex.europa.eu/ro/legis/20080601/chap1630.htm

 1. Protocol la Acordul privind Importul de Obiecte cu caracter Educativ, Stiintific sau Cultura
 2. Acord intre Comunitatea Economica Europeana si Republica Islanda de cooperare in domeniul educatiei si formarii profesionale in cadrul programului Erasmus
 3. Conventia privind Definirea Statutului Scolilor Europene
 4. Acord intre Comunitatea Europeana si Guvernul Canadei de reinnoire a programului de cooperare in domeniul invatamantului superior si al formarii profesionale
 5. Acord intre Comunitatea Europeana si Statele Unite ale Americii de reinnoire a programului de cooperare in domeniul invatamantului superior si al invatamantului si formarii profesionale
 6. Acord intre Comunitatea Europeana si Guvernul Canadei de stabilire a unui cadru de cooperare in materie de invatamant superior, de formare si de tineret
 7. Decizia Consiliului din 2 aprilie 1963 de stabilire a principiilor generale pentru punerea in aplicare a unei politici de formare profesionala comune (63/266/CEE)
 8. Decizia Consiliului din 16 iunie 1975 privind constituirea Comitetului consultativ privind formarea medicilor (75/364/CEE)
 9. Decizia Consiliului din 27 iunie 1977 privind constituirea Comitetului consultativ pentru formarea profesionala in domeniul asistentei medicale (77/454/CEE)
 10. Directiva Consiliului din 25 iulie 1977 privind educatia copiilor lucratorilor migranti (77/486/CEE)
 11. Decizia Consiliului din 25 iulie 1978 de constituire a Comitetului consultativ privind formarea profesionala a medicilor dentisti (78/688/CEE)
 12. Decizia Consiliului din 16 iulie 1985 privind echivalarea calificarilor profesionale intre statele membre ale Comunitatii Europene (85/368/CEE)
 13. Decizia consiliului din 16 septembrie 1985 privind constituirea unui Comitet consultativ pentru formare profesionala in domeniul farmaciei (85/434/CEE)
 14. Regulamentul (CEE) NR 1360/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind infiintarea Fundatiei Europene de Formare
 15. Decizia Consiliului din 16 martie 1992 de constituire a Comitetului consultativ unic Eurotecnet si Force si de modificare a Deciziilor 89/657/CEE si 90/267/CEE (92/170/CEE)
 16. Decizia Consiliului de Directie privind accesul public la documentele Fundatiei Europene de Formare (97/C 369/11)
 17. Decizia nr. 2317/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 decembrie 2003 de stabilire a unui program pentru ameliorarea calitatii invatamantului superior si promovarea intelegerii interculturale prin cooperare cu tari terte (Erasmus Mundus) (2004-2008)
 18. Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparenta calificarilor si competentelor (Europass)
 19. Decizia Comisiei din 20 septembrie 2006 de stabilire a Grupului la nivel inalt pentru multilingvism (2006/644/CE)
 20. Decizia nr. 1719/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de instituire a programului Tineretul in actiune pentru perioada 2007-2013
 21. Decizia nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de stabilire a unui program de actiune in domeniul invatarii continue
 22. Regulamentul (CE) NR 198/2006 al Comisiei din 3 februarie 2006 de aplicare a Regulamentului (CE) nr 1552/2005 al Parlamentului European si al Consiliului privind statisticile referitoare la formarea profesionala in intreprinderi
 23. Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificarilor pentru invatarea de-a lungul vietii (2008/C 111/01)Copyright © 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2