ANUNȚ

 

Prezentul Contract de Studii Universitare de Doctorat se completeaza de catre studentul doctorand si de catre conducator în patru exemplare, dupa care se depune la Secretariatul Scolii Doctorale, pana la data de 15.10.2016. (download aici)

Candidatii declarati admisi la forma cu taxa, în urma sesiunii de admitere la studiile universitare de doctorat 2016, sunt rugati sa-si achite pana la data de 15 octombrie 2016, 50% din taxa anuala de 10000 lei/an, respectiv 5000 de lei.

Candidatii declarati admisi la forma buget cu bursa, în urma sesiunii de admitere la studiile universitare de doctorat 2016, sunt rugati sa se prezinte la directia RUNOS, Biroul Incadrari pentru indeplinirea formelor necesare angajarii cu urmatoarele documente ( copii nelegalizate):

- C.I;

- certificat nastere;

- certificat casatorie ( unde este cazul );

- certificat nastere copii ( unde este cazul );

- livret militar ( unde este cazul );

- diploma de bacalaureat;

- diploma de licenta;

- fisa personala ( tipizat RUNOS, Biroul Incadrari ) ;

- cod IBAN : BCR, ING, BRD, BT, GARANTI.BT

 


CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016 SUNT URMĂTORII:

 

FORMA BUGET

FORMA CU TAXĂ

 


NOTĂ CONTESTAȚII ADMITERE 2016

 

În conformitate cu metodologia de admitere la doctorat,  sesiunea septembrie 2016, vă comunicăm că eventualele contestații se pot depune la Secretariatul Școlii Doctorale,  strada Dionisie Lupu nr.37, București  în data de 22.09.2016, între orele 8:00-16:00.


TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE ADMITERE 2016 

FARMACIE

 

Disciplina Tehnică farmaceutică și Biofarmacie

Disciplina Chimie Fizică și Coloidală

Disciplina Chimie Organică

Disciplina de Biochimie

Disciplina de Chimie Generală și Anorganică

Disciplina de Chimie Farmaceutică

Disciplina de Fizică Farmaceutică și Informatică

Disciplina Farmacognozie

Disciplina Farmacologie și Farmacie Clinică

Disciplina Industria Medicamentului și Biotehnologii farmaceutice

Disciplina Management, Marketing și Legislație Farmaceutică

Disciplina Toxicologie


MEDICINĂ DENTARĂ

 

Disciplina Embriologie

Disciplina Protetică Dentară


 

MEDICINĂ 

 

Disciplina Anatomie 

Disciplina Anatomie Patologică

Disciplina Anestezie și Terapie Intensivă

Disciplina Biologie Celulară

Disciplina Boli Infecțioase

Disciplina Cardiologie

Disciplina Chirurgie

Disciplina Chirurgie Pediatrică

Disciplina Dermatologie-Venerologie

Disciplina Diabet, Nutriție și Boli Metabolice

Disciplina Endocrinologie

Disciplina Farmacologie

Disciplina Fiziologie

Disciplina Fiziopatologie

Disciplina Gastroenterologie și Hepatologie

Disciplina Genetica

Disciplina Hematologie

Disciplina Medicină Internă și Reumatologie

Disciplina Nefrologie

Disciplina Neurologie

Disciplina Obstetrică Ginecologie

Disciplina Oncologie

Disciplina Ortopedie și Traumatologie

Disciplina Otorinolaringologie

Disciplina Pediatrie

Disciplina Pneumologie

Disciplina Psihiatrie

Disciplina Radiologie

Disciplina Urologie


LISTA CU LOCURILE REPARTIZATE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT - SEPTEMBRIE 2016

 

LISTA CU LOCURI REPARTIZATE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT, FORMA BUGET, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

LISTA CU LOCURI REPARTIZATE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT, FORMA CU TAXA, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

La repartizarea locurilor s-a tinut seama de urmatoarele:

-Nu au intrat in competitie conducatorii de doctorat care nu au transmis in timp util grila de autoevaluare.

-Au prioritate noii conducatori de doctorat care au primit abilitarea in 2015-2016.

-Nu primesc locuri conducatorii de doctorat care au in pregatire mai mult de 14 doctoranzi.

-Ierarhizarea s-a făcut in functie de activitatea desfasurata in scoala doctorală (90%) si de grila de autoevaluare (10%).

Formula de calcul a indicatorului referitor la activitatea conducatorilor de doctorat este urmatoarea:

[(14-X)+5•X1-5•X2-3•X3]•90/100

in care:

X este numarul de studenti doctoranzi,

X1 este numarul de teze finalizate in anul 2015,

X2 este numarul de locuri cu bursa repartizate in 2015,

X3 este numarul de locuri fara bursa, fara taxa, repartizate in anul 2015.

-Se adauga 10% din punctajul corect al fisei de autoevaluare.

-Conducatorii de doctorat pensionari, in conformitate cu Hotararea Senatului din 2014, pot primi numai doctoranzi in regim cu taxa.


ADMITERE DOCTORAT 2016/2017

 

În conformitate cu Ordonanța de Urgență Nr. 41/2016, Metodologia de 
admitere la doctorat 2016-2017, s-a modificat astfel.


Pentru mai multe informații vă rugăm să descărcați următoarele documente
tipizate.

Examen de competenta lingvistica - engleza medicala si franceza medicala - pentru înscrierea la doctorat 2016 

Metodologie admitere 2016-2017 - Doctoranzi Români și Doctoranzi Străini

 

DOCUMENTE TIPIZATE DOCTORANZI ROMÂNI ȘI DOCTORANZI STRĂINI


TIPIZATE DOCTORANZI ROMÂNI
Doctorat cerere inscriere formular I

Doctorat fișă înscriere  formular II
Doctorat fișă personală formular III
Copertă - Formular IV
RMU - Formular VIII
TIPIZATE DOCTORANZI STRĂINI

Copertă - Formular IV

Doctorat cerere înscriere cetățeni străini - Formular V

Doctorat fișă înscriere cetățeni străini - Formular VI

Doctorat fișă personală cetățeni străini  - Formular VII

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2