Sistemul Creditelor de Studiu Transferabile

 
 
Sistemul Creditelor de Studiu Transferabile (ECTS), a fost introdus pentru prima oara in UMF "Carol Davila" cu titlu experimental, in 1999, fiind aprobat pentru utilizare incepand cu anul 2000 pentru Facultatile de Medicina si Medicina Dentara, respectiv 2001/2002 pentru Facultatea de Farmacie.


Conform acestui sistem, fiecarui an universitar ii corespunde un numar de 60 credite, fiind necesare un minim de 50 credite pentru promovarea intr-un an superior.


In cadrul Facultatii de Medicina, toate creditele associate anilor preclinici (primii 2 ani de studio) trebuie sa fie obtinute inainte de inceperea studiilor clinice.


Conform sistemului national de notare si in UMF ?Carol Davila? se aplica aprecierea cunostintelor pe baza de note de la 1 la 10. Nota 5 reprezinta nota minima pentru promovarea examenului la o disciplina si obtinerea creditelor asociate, fiind echivalate cu E in sistem ECTS. Nota 4 este echivalenta cu FX (Fail), in timp ce A (ECTS) corespunde notei 10.


Evaluarea studentilor la Medicina conform sistemului ECTS
ECTS % din numarul de studenti
care obtin calificativul
Definitie
A 10 Excelent - performanta deosebita cu doar cateva erori minore
B 25 Foarte bine - peste medie, cu cateva erori
C 30 Bine - in general bine, cu un nr. de erori notabile
D 25 Satisfacator - acceptabil, dar cu un nr. semnificativ de neajunsuri
E 10 Suficient - rezultatele corespund criteriilor minime
FX - Picat - ceva mai multa munca trebuie depusa pentru acordarea creditului
F - Picat - este necesara o cantitate considerabila de munca


Credite ECTS Perioada
60 credite 1 an universitar
30 credite 1 semestru
20 credite 1 trimestruCopyright © 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2