PHAR-QA (Asigurarea calității în învățământul și pregătirea farmaceutică în Europa)

banner

PHAR-QA (Asigurarea calității în învățământul și pregătirea farmaceutică în Europa) este finanțat de UE ERASMUS Programul pentru Învățare pe tot parcursul vieții. Proiectul PHAR-QA va urmări competențele și asigurarea calității în învățământul și pregătirea farmaceutică a farmaciștilor europeni. Asigurarea calității în învățământul farmaceutic trebuie să facă față provocărilor specifice în formarea unui profesionist calificat, care este capabil să lucreze în profesii sectoriale controlate printr-un cadru de reglementare, cu competențe care asigură eficiența și siguranța necesare. Acest lucru trebuie realizat într-o eră cu schimbări în:

 • Reorganizarea universității și deplasarea către Spațiul European al Învățământului Superior cu accent pe principiile de la Bologna și – printre altele – considerații asupra organizării de cursuri licență/masterat
 • Economia și organizarea sistemelor de îngrijirea sănătății în care farmaciștii comunitari și de spital joacă un rol tot mai important în cadrul sistemelor europene de îngrijire a sănătății care au devenit din ce în ce mai raționalizate (simplificate)
 • Avansul industriei pharmaceutice- biotehnologiei de la medicamente cu molecule mici la terapii de origine biomedicală produse de IMM-uri în locul întreprinderilor farmaceutice mari.

În concluzia celor spuse mai spus, pe primul loc stă siguranța pacientului. Aceasta este preocuparea fundamentală a farmacistului aflat zi de zi în farmacia comunitară sau de spital ori în industrie asigurând cercetarea, dezvoltarea și producția medicamentelor sigure. Beneficiarul final  al proiectului PHAR-QA este deci, populația europeană.

PHAR-QA este condus în comun de Facultatea de Farmacie din cadrul Universității Vrije Bruxelles și de Pharmacolor Consultants Nancy din Franța.
Partenerii PHAR-QA sunt în prima linie a cercetării educaționale și a dezvoltării în domeniul farmaciei:

 • Universitatea din Granada, Spania
 • Universitatea Națională din Atena, Grecia
 • Universitatea Tartu, Estonia
 • Universitatea Helsinki, Finlanda
 • Universitatea Ljubjlana, Slovenia
 • Universitatea Jagiellonian din Kracovia, Polonia
 • Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București, Romania

PHAR-QA va lucra de asemenea în colaborare cu Asociația Europeană a Facultăților de Framacie și alte organizații europene,  precum și cu MEDINE (Învățământ Medical în Europa). Are un Consiliu Consultativ Internațional cu experți în asigurarea calității în învățământul farmaceutic din USA, UK și din alte țări, precum și un reprezentant din cadrul TUNING.

Rezultatul proiectului va fi folosit de 200 instituții de învățământ superior din Europa; ministere de învățământ și îngrijire a sănătății, guverne naționale; Directorate Generale (DG) din UE; organizații profesionale ale farmaciștilor precum și populația Europei.

Recomandările PHAR-QA vor fi de asemenea diseminate către:

 • Studenți și staff-ul universitar;
 • Farmaciștii comunitari din UE;
 • Farmaciștii de spital și din industrie;
 • Grupuri naționale și europene de specialiști în sănptate;
 • Membri ai industriei europene farmaceutice,biotehnologice, chimice, din agricultură (mai ales industria alimentară).

Informațiile vor fi furnizate de asemenea și țărilor din afara Europei care doresc să urmărească muna consorțiului și poate să implementeze paradigmele PHARMINE  și PHAR-QA.

Echipa, obiective si activitati UMF Carol Davila
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2