Societatea Studenților în Medicină din București

SSMB

 

Societatea Studenţilor în Medicină din Bucureşti cunoscută şi sub abrevierile SSM sau SSMB, a fost înfiinţată la 1 ianuarie/13 ianuarie 1875, la şase ani după întemeierea Facultăţii de Medicină din Bucureşti şi la optsprezece ani după prima societate ştiinţifică a medicilor din Bucureşti (Societatea Medicală Ştiinţifică – 1857), din necesitatea şi dorinţa studenţilor de a se sprijini reciproc, de a se manifesta ştiinţific într-un cadru organizat, dar mai ales din necesitatea documentării ştiinţifice într-o vreme în care literatura medicală românescă se afla la începuturile sale, iar bibliotecile de stat şi cea a Facultăţii de Medicină nu posedau cărţile şi revistele medicale necesare viitorilor medici. Promotorul acestei idei a fost Nicolae Manolescu, atunci student, ulterior ilustru profesor de oftalmologie la Facultatea de Medicină din Bucureşti.

 

 

Grupul Studenților Mediciniști cu Activitate Științifică

SOMS

1. Grupul Studenţilor Medicinişti cu Activitate Stiinţifică – SOMS, a luat naştere ȋn 1987 şi a căpătat personalitate juridică ȋn aprilie 1991. SOMS este singura organizaţie studenţească cu activităţi exclusiv ştiinţifice şi nonsindicale din cadrul Universităţii de Medicina şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti.

 

Liga Studenților la Medicină Dentară din București

LSMDB

LSMDB este o organizatie non-profit, independenta, apolitica, cu caracter socio profesional, creatapentru a apara drepturile si interesele studentilor de la Facultatea de Medicina Dentara, indiferent de sex, religie, nationalitate sau apartenenta politica.

SOCIETATEA STUDENŢILOR ÎN FARMACIE BUCUREŞTI

 

          Societatea Studenţilor în Farmacie Bucureşti (în continuare menţionată sub acronimul SSFB) este o organizaţie studenţească independentă, apolitică şi non-profit, ce funcţionează în cadrul Facultăţii de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.

          Scopul societăţii, definit prin statut, este de a apăra interesele tinerilor studenţi ai Facultăţii de Farmacie în domeniile ştiinţific, social şi cultural. Este o organizaţie independentă de autorităţile Facultăţii de Farmacie Bucureşti, dar menţine strânse relaţii de cooperare cu acestea, precum şi cu alte organizaţii profesionale sau studenţeşti omoloage din cadrul Facultăţilor de Medicină şi Medicină Dentară.

 
Copyright © 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2