Tematica Farmacie - Chimie

CHIMIE - Manual pentru clasa a X-a

Autori: Luminiţa Vlădescu, Corneliu Tărăbăşanu- Mihăilă, Luminiţa Irinel Doicin

Grup Editorial Art, 2005

1. Introducere în studiul chimiei organice, pag. 5- 16

2. Hidrocarburi, pag. 17

2.1. Alcani, pag. 18- 34

2.2. Alchene, pag. 35- 54

2.3. Alchine, pag. 55- 64

2.4. Alcadiene, pag. 65- 70

2.5.  Arene, pag. 71- 87

3. Compuşi organici monofuncţionali

3.1. Alcooli, pag. 91- 99

3.2. Acizi carboxilici, pag. 100- 116

4. Compuşi organici cu importanţă practică

4.1. Compuşi organici cu acţiune biologică, pag.117

- zaharide, pag. 117- 122

- proteine, pag. 122- 125

 

CHIMIE - Manual pentru clasa a XI-a

Autori: Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu

Editura Crepuscul, 2006

 

1. Compuşi organici cu grupe funcţionale simple

1.1. Clasificarea compuşilor organici, pag. 6- 9

1.2. Compuşi halogenaţi, pag. 10- 13

1.3. Alcooli, pag. 14- 15

1.4. Fenoli, pag. 16- 19

1.5. Amine, pag. 20- 25

1.6. Compuşi carbonilici, pag. 26- 31

1.7. Compuşi carboxilici, pag. 32- 33

1.8. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici, pag. 34- 38

2. Reacţii chimice ale compuşilor organici

2.1. Reacţii ale compuşilor organici, pag. 40- 46

2.2. Conversie şi randament, pag. 47- 50

2.3. Reacţii de halogenare, pag. 51- 59

2.4. Reacţii de alchilare, pag. 60- 66

2.5. Reacţii de nitrare şi de sulfonare ale compuşilor aromatici, pag. 67- 70

2.6. Reacţii de hidrogenare şi reducere, pag. 71- 77

2.7. Reacţii de polimerizare şi copolimerizare, pag. 78- 82

2.8. Reacţii de esterificare, pag. 83- 86

2.9. Reacţii de hidroliză, pag. 87-  94

2.10. Reacţii de condensare şi policondensare, pag. 95- 100

2.11. Reacţii de diazotare şi cuplare, pag. 101- 104

2.12. Reacţii de oxidare, pag. 105- 110

3. Caracterul acido- bazic al unor compuşi organici

3.1. Caracter acid, caracter bazic, pag. 112- 113

3.2. Compuşi organici cu caracter acid, pag. 114- 121

3.3. Compuşi organici cu caracter bazic, pag. 122- 128

4. Izomerie optică, pag. 130- 138

5. Compuşi organici cu importanţă biologică

5.1. Aminoacizi, pag. 140- 148

5.2. Proteine, pag. 149- 155

5.3. Monozaharide, pag. 156- 165

5.4. Produşi de condensare ai monozaharidelor, pag. 166- 174

2.2. Conversie şi randament, pag. 47- 50

2.3. Reacţii de halogenare, pag. 51- 59

2.4. Reacţii de alchilare, pag. 60- 66

2.5. Reacţii de nitrare şi de sulfonare ale compuşilor aromatici, pag. 67- 70

2.6. Reacţii de hidrogenare şi reducere, pag. 71- 77

2.7. Reacţii de polimerize şi copolimerize, pag. 78- 82

2.8. Reacţii de esterificare, pag. 83- 86

2.9. Reacţii de hidroliză, pag. 87-  94

2.10. Reacţii de condensare şi policondensare, pag. 95- 100

2.11. Reacţii de diazotare şi cuplare, pag. 101- 104

2.12. Reacţii de oxidare, pag. 105- 110

3. Caracterul acido- bazic al unor compuşi organici

3.1. Caracter acid, caracter bazic, pag. 112- 113

3.2. Compuşi organici cu caracter acid, pag. 114- 121

3.3. Compuşi organici cu caracter bazic, pag. 122- 128

4. Izomerie optică, pag. 130- 138

5. Compuşi organici cu importanţă biologică

5.1. Aminoacizi, pag. 140- 148

5.2. Proteine, pag. 149- 155

5.3. Monozaharide, pag. 156- 165

5.4. Produşi de condensare ai monozaharidelor, pag. 166- 174

 

 

Tematica Farmacie - Anatomie

BIOLOGIE, manual pentru clasa a XI a.

AUTORI:CRISTESCU D. , SĂLĂVASTRU C. , VOICULESCU V. , NICULESCU C. , CÂRMACIU R.

EDITURA CORINT , BUCUREŞTI 2006

ISBN : 973-653-935-0, APROBAT PRIN OMEC nr. 4742 din 21.07.2006

MANUALUL POATE FI PROCURAT ŞI PRIN COMANDA ON LINE LA DIFERITE ADRESE, DE EXEMPLU : http//edituracorint.ro/showcart.asp

TEMATICA

ÎNTREGUL MANUAL CU EXCEPŢIA CAPITOLELOR :

  • NOŢIUNI ELEMENTARE DE IGIENĂ ŞI PATOLOGIE
  • TEME ŞI APLICAŢII

 

 

Tematica Farmacie - Biologie

Bibliografia şi tematica pentru proba de Biologie vegetală
Admitere 2011

 I. Biologie – manual pentru clasa a IX-a, autori, Gheorghe Mohan, Gabriel Corneanu, Aurel Ardelean, Editura Corint, 2004

- Încrengătura Virusurilor (Virophyta), pag. 6;

- Clasificare organismelor vii, pag. 7-9;

- Regnul Monera ( Procariote)

- Încrengătura bacteriilor (Bacteriophyta), pag. 11-12;

- Încrengătura algelor albastre-verzi (Cyanophyta), pag. 12-14;

- Regnul Protoctista (Protista)

- Încrengătura algelor verzi (Chlorophyta), pag. 17-19;

- Încrengătura algelor brune (Phaeophyta), pag. 20-21;

- Încrengătura algelor roşii (Rhodophyta), pag. 22-23;

- Regnul Plante ( Metaphyta)

- Încrengătura muşchilor (Bryophyta), pag.29-31;

- Încrengătura Tracheophyta

 - subîncrengătura ferigilor (Pterydophyta), pag. 32-33;

 - subîncrengătura Coniferofitina (Gymnospermae), pag. 34-37;

- subîncrengătura Angiospermofitina (Angiospermae), pag. 38-49; (fam. Ranunculaceae, Rosaceae, Papilionaceae, Umbelliferae,   Cruciferae, Solanaceae, Compositae, Chenopodiaceae, Fagaceae, Liliaceae, Gramineae)

- Regnul Fungi (Eumycota), pag. 50-56;

-Încrengăturile: Zygomycota, Ascomycota, Bazidiomycota, Lichenophyta

- Celula, unitatea structurală şi funcţională a vieţii

            - Teoria celulară, pag. 90-91;

            - Compoziţia chimică a materiei vii, pag. 91-93;

            - Stuctura celulei procariote, pag. 94;

            - Stuctura celulei eucariote, pag. 94-102;

- Diviziunea celulară, pag. 103-110;

 

II. Biologie – manual pentru clasa a X-a, autori: Aurel Ardelean, Gheorghe Mohan, Ed. Corint, 2005

- Ţesuturi vegetale, pag. 6-9

- Nutriţia autotrofă, pag. 18

            - Frunza, pag. 18-21

 - Fotosinteza, pag. 21-22

 - Influenţa factorilor externi asupra fotosintezei, pag. 22-23

 - Chemosinteza, pag. 23-26

 - Nutriţia heterotrofă

 - Nutriţia saprofită, pag. 28

 - Nutriţia parazită, (bacterii, ciuperci, plante parazite, superioare), pag. 28-29

 - Nutriţia simbiotrofă, pag. 30

 - Nutriţia mixotrofă, pag. 30-32

- Respiraţia, pag. 40

 - Respiraţia aerobă, pag. 40

             - Respiraţia la plante, pag. 40

             - Influenţa factorilor de mediu asupra intensitatăţii respiraţiei, pag. 40-41

  - Respiraţia anaerobă, pag 41-42

 - Fermentaţiile, pag. 42-44

 - Circulaţia la plante, pag. 53

- Structura primară a rădăcinii şi tulpinii la angiosperme, pag. 53-55

 - Influenţa factorilor de mediu asupra absorbţiei şi circulaţia sevelor,  pag. 55-58

 - Excreţia  la plante, pag. 66

 - Transpiraţia şi gutaţia, pag. 66

 - Influenţa factorilor de mediu asupra transpiraţiei, pag. 66-68

 - Reproducerea la plante, pag. 103

 - Reproducerea asexuată prin germeni specializaţi, pag.108

 - Reproducerea sexuată la Angiosperme, pag 108

             - Alcătuirea florii la Angiosperme, pag. 108-114

 - Fructul, pag. 114

 - Sămânţa, pag. 116

           - Factori care influenţează germinarea seminţelor, pag. 116-118.

 Notă : fără referiri la regnul animal.

 

 

Tematica Admitere 2011 - Farmacie
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2