Tematica Medicina - Biologie

Biologie - Manual pentru clasa a XI-a

Autori
Dan Cristescu
Carmen Salavastru
Bogdan Voiculescu
Cezar Th. Niculescu
Radu Carmaciu
Editura Corint, (avizat prin ordinul MEdC nr. 4742/2006) 

 

Tematica Medicina - Fizica


Clasa a IX-a

Optica geometrica

  1. Reflexia si refractia
  2. Lentile subtiri. Sisteme de lentile
  3. Ochiul
  4. Instrumente optice (Microscopul optic)

Clasa a X-a
Termodinamica

  1. Notiuni termodinamice de baza
  2. Calorimetrie
  3. Principiul I al termodinamicii

 

Tematica Medicina - Chimie

Chimie Organica - Manual pentru clasa a XI-a
Autori

Elena Alexandrescu
Viorica Zaharia
Mariana Nedelcu
Editura Crepuscul 2006, 2007, 2008 
Chimie organica - Teste pentru admiterea in invatamantul superior, 2009
Editura Universitara "Carol Davila", Editia a XI - a, revizuita si adaugita, 2009
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2