REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2012

 


LISTA CU CANDIDATII ADMISI LA TAXA DE 6000 RON - MEDICINA GENERALA 

În cazul în care un candidat care este declarat admis pe locurile bugetate se retrage, următorul candidat de pe lista finală, în ordinea descrescătoare a mediilor va  ocupa locul rămas liber.

 

ADMISI MEDICINA BUGET

ADMISI MEDICINA DENTARA BUGET

ADMISI FARMACIE BUGET

ADMISI FMAM - MOASE SI ASISTENTA MEDICALA BUGET

ADMISI FMAM - ALTE SPECIALIZARI BUGET
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2