Examen de limba română pentru eliberarea atestatelor de competenţă lingvistică pentru candidaţii din ţările U.E.

 

Examenul de limba română pentru candidaţii din ţările U.E. care susţin examen de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti va avea loc joi 4 iulie 2013, ora 12:00, în amfiteatrul 3 (parter) al Facultăţii de Medicină, Bd. Eroilor Sanitari, nr. 8.

Înscrierea pentru examen se face la Disciplina de Limbi Moderne, de luni până miercuri, 1-3 iulie, între orele 11-14, pe baza cărţii de identitate şi/sau paşaportului şi a chitanţei de achitare a taxei.

Examenul va consta din doua probe: proba scrisă şi proba orală.

Proba scrisăva cuprinde:

  • proba de înţelegere a unei comunicări scrise (text în limba română cu întrebări cu răspuns multiplu);
  • proba de competenţă scrisă, care va consta în elaborarea unui text (formulare de întrebări, eseu, rezumat, parafraza, schimbarea formei cuvintelor).

Proba orala va cuprinde:

  • proba de întelegere a unei comunicări orale, alcatuită din activităţi pe baza unor texte citite in sală;
  • proba de competenţă orală, prin susţinerea unor scurte prezentări pe teme de învaţământ şi/sau pe probleme de specialitate în concordanţă cu examenul de admitere (biologie, fizică, chimie).

Pentru fiecare probă (scris şi oral) se acordă note de la 1 la 10, nota minimă de promovare a fiecarei probe fiind 5,00 (cinci). Nota finală reprezintă media aritmetică a probelor de scris şi oral, fiind minimum 5,00 (cinci).

Candidaţii care nu obţin nota minimă la proba scrisă nu se pot prezenta la proba orală.

Candidaţii care vor ajunge mai târziu faţă de ora începerii primei probe (cea scrisă), nu vor fi primiţi în sală şi, astfel, nu vor putea susţine examenul.Accesul în sala de examen se face pe baza următoarelor acte: paşaportul străin sau cartea de identitate şi adeverinţa de plată a taxei de examen eliberată de Biroul Studenţi Străini. Candidaţii care nu au asupra lor aceste documente nu vor putea susţine examenul de limba română. Atestatele se eliberează personal la Disciplina de Limbi Moderne în data de 8 iulie 2013, intre orele 11 – 14.

Bibliografie

  1. Grigore Brâncuş, Adriana Ionescu, Manuela Saramandu, Limba română – manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, 1996/2003/2005.
  2. Olga Bălănescu, Limbaj medical românesc pentru străini, Editura Ariadna ’98, Bucureşti, 1999.
  3. Gheorghe Doca, Learn Romanian, Course for English Speakers, Niculescu, 2008.
  4. Andra Vasilescu (coordonator), Limba română ca limba străină. Dosare pedagogice, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Decanatele Facultăţilor de Medicină (telefon - 0213180760), Medicină Dentară (telefon – 0213158649), Farmacie (telefon – 0213180747) sau FMAM (telefon – 0213172327).

 
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2