FACULTATEA DE MEDICINA

TEMATICA EXAMENULUI  DE ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2013

 

Disciplina Biologie

 

Biologie - Manual pentru clasa a XI a

Autori : Dan Cristea

Carmen Salavastru

Bogdan Voiculescu

Cezar Th Niculescu

Radu Cârmaciu

Editura Corint ( avizat prin ordinul Ministrului Ediucatiei si Cercetarii nr.4742 din 21.07.2006)

Tot manualul, cu exceptia subcapitolelor:

-Lucrari practice

-Teme si aplicatii

-Autoevaluare

-Notiuni elementare de igiena si patologie

-Disfunctii endocrine(pag.61).

 
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2