Tematica pentru examenul de admitere 2014

Facultatea de Medicină Dentară

 

Biologie

 

Biologie - Manual pentru clasa a XI-a
Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu

Editura Corint, 2008

Se vor excepta subcapitolele: Lucrări practice; Teme şi aplicaţii; Autoevaluare; Noţiuni elementare de igienă şi patologie.

I. ALCĂTUIREA CORPULUI UMAN; pg. 4-11.

II. FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMULUI UMAN

A. Funcţiile de relaţie

 1.  Sistemul nervos; pg. 13-36.
 2. Analizatorii; pg. 38-52.
 3. Glandele endocrine; pg. 54-60
 4. Mişcarea; pg. 63-71.

B. Funcţiile de nutriţie

 1. Digestia şi absorbţia; pg. 74-82.
 2. Circulaţia; pg. 84-94.
 3.  Respiraţia; pg. 97-101.
 4. Excreţia; pg. 103-105.
 5. Metabolismul; pg. 108-115.

C. Funcţia de reproducere

 • Sistemul reproducător; pg. 116-122.
 • Sănătatea reproducerii; pg. 122-123.

D. Organismul – un tot unitar; pg. 124-126.

 

 

 


 

 

Chimie organică

 

Manuale recomandate:

CHIMIE Manual pentru clasa a10-a , autori: LUMINIŢA VLĂDESCU, CORNELIU TĂRĂBĂŞANU-MIHĂILĂ, LUMINIŢA IRINEL DOICIN

Editura ART grup editorial, Bucureşti, toate ediţiile începând cu 2005

 

CHIMIE  clasa a XI-a C1, autori: ELENA ALEXANDRESCU, VIORICA ZAHARIA, MARIANA NEDELCU

Editura LVS CREPUSCUL, Ploieşti, toate ediţiile începând cu 2006

 

CHIMIE Manual pentru clasa a10-a , autori: LUMINIŢA VLĂDESCU, CORNELIU TĂRĂBĂŞANU-MIHĂILĂ, LUMINIŢA IRINEL DOICIN

Editura ART grup editorial, Bucureşti, toate ediţiile începând cu 2005

 

 

Capitolul 3.2. Acizi carboxilici. Acizi graşi. Săpunuri şi detergenţi. Grăsimi. Concluzii. (pag. 100-114). Exerciţii şi probleme. (pag. 115-116).

Capitolul 4.1. Compuşi organici cu acţiune biologică. Zaharide. Proteine. Concluzii. (pag. 117-125). Exerciţii şi probleme referitoare la teoria indicată (pag.139-142). 

 

CHIMIE  clasa a XI-a C1, autori: ELENA ALEXANDRESCU, VIORICA ZAHARIA, MARIANA NEDELCU

Editura LVS CREPUSCUL, Ploieşti, toate ediţiile începând cu 2006

 

Capitolul 1.Compuşi organici cu grupe funcţionale simple:1.6. Compuşi carbonilici. (pag. 26-31); 1.7. Compuşi carboxilici (pag. 32-33); 1.8. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici (pag. 34-37).

Capitolul 2. Reacţii chimice ale compuşilor organici: 2.6. Reacţii de hidrogenare şi reducere: 1.Reacţia de hidrogenare-pag. 72 (hidrogenarea  grăsimilor). 2. Reacţia de reducere. 2.1. Reducerea compuşilor carbonilici-pag. 72-74. Aplicaţii şi teste de evaluare referitoare la teoria indicată (pag. 75-77). 2.8. Reacţii de esterificare şi aplicaţii

(pag. 83-85). 2.9. Reacţii de hidroliză: 2. Hidroliza esterilor (în mediu acid şi bazic)-

pag. 89-90. Aplicaţii şi test de evaluare referitoare la teoria indicată (pag. 91-94).

2.10. Reacţii de condensare şi policondensare: 1.Condensarea compuşilor carbonilici între ei. 2. Condensarea formaldehidei cu fenol .(pag. 95-98). Aplicaţii referitoare la teoria indicată (pag. 98-100).

Capitolul 3. Caracterul acido-bazic al unor compuşi organici. 3.1. Caracter acid, caracter bazic şi aplicaţii (pag 112-113). 3.2. Compuşi organici cu caracter acid-aciditatea acizilor carboxilici şi aplicaţii referitoare la teoria indicată (pag. 116-120).

Capitolul 5. Compuşi organici cu importanţă biologică. 5.1.Aminoacizi şi aplicaţii

(pag. 140-148). Aplicaţii şi test de evaluare referitoare la teoria indicată (pag. 154-155).

5.3 Monozaharide. Aplicaţii (pag. 156-164). 5.4. Produşi de condensare ai monozaharidelor. Aplicaţii. Test de evaluare(pag. 166-174). Exerciţii recapitulative referitoare la teoria indicată: (pag.183-189).

 

Alte cărţi recomandate:

CHIMIE ORGANICĂ-Teste pentru admitere în învăţământul superior 2012, Ediţia a XV-a revizuită şi adăugită, Editura Universitară “Carol Davila” Bucureşti, 2012

 


 

 

PROBA de FIZICĂ

 

I.  ELEMENTE DE TERMODINAMICA

I.1. Noţiuni termodinamice de bază

I.2. Calorimetrie

I.3. Principiul I al termodinamicii

I.4. Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările gazului ideal

I.5. Transformări de stare de agregare

I.6. Principiul al II-lea al termodinamicii

 

II. ELECTRICITATE

II.1. Curentul electric

II.2. Legea lui Ohm

II.3. Legile lui Kirchhoff

II.4. Gruparea rezistoarelor şi generatoarelor electrice

II.5. Energia şi puterea electrică

 

Manuale Recomandate

orice manual aprobat MECTS, ce conţine tematica cerută.

 

Nu se dau probleme de calcul numeric.

 

 
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2