Contestatiile privind continutul intrebarilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de raspunsuri se depun la secretariatul fiecarei facultati miercuri 22.07.2015 intre orele 14:00-16:00.
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2