Student la UMF Bucuresti

 

Vrei sa devii medic de-adevaratelea? Cu halat şi parafă?Să vindeci, să salvezi, să ai satisfacţia meseriei bine practicate? Vrei să lucrezi în cele mai renumite spitale din România sau din lume? Şi printre cei mai apreciaţi medici? Dacă răspunsul este afirmativ, atunci nu mai sta pe gânduri! UMF “Carol Davila” este universitatea care îşi deschide porţile pentru tine!

 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” este prima universitate de medicină şi farmacie din România care se bucură astăzi de un binemeritat prestigiu şi recunoaştere în mediul academic naţional şi internaţional, un adevărat leader al educaţiei medicale româneşti.

La 155 de ani de existenţă, obiectivul fundamental al UMF “Carol Davila” îl constituie accelerarea eforturilor de transformare a instituţiei într-o universitate de elită pe plan mondial, una din primele 500 de universităţi ale lumii.

Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Acad. Ioanel Sinescu, propune un învăţământ de calitate concentrat pe student, o îmbunătăţire continuă a procesului de educaţie prin metode moderne de predare, relaţii didactice corecte cu studenţii, încurajând iniţiativa, creativitatea, dialogul şi implicarea efectivă şi activă a studenţilor în procesul instructiv-educativ teoretic şi practic.
Copyright В© 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2